Fundacja Kamelot prowadzi Biuro Porad Obywatelskich od 15 lat według zasad 
i standardów opracowanych w 1998r. przez Związek Biur Porad Obywatelskich. 

Zasady obowiązujące w poradnictwie obywatelskim

BEZPŁATNOŚĆ – porady są całkowicie darmowe; 

BEZSTRONNOŚĆ – doradca udzielający porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia osoby ani działań, która przychodzi po wsparcie, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu;

OTWARTOŚĆ – każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób Uwzględniający jej potrzeby i możliwości;

POUFNOŚĆ – zachowanie w tajemnicy faktu, że konkretna osoba korzysta z porady obywatelskiej oraz zachowaniu w tajemnicy wszystkich powierzonych osobie udzielającej porady obywatelskiej informacji (wyjątek stanowią sytuacje typu obowiązek powiadomienia o przestępstwie, wezwanie ze strony organów ścigania karnego i karnoskarbowego);

NIEZALEŻNOŚĆ – Biura Porad Obywatelskich i inne placówki, które przyjęły standard niezależności w poradnictwie obywatelskim, udzielając porad kierują się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego (osoby, instytucji);

AKTUALNOŚĆ I RZETELNOŚĆ – informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. W biurach porad obywatelskich każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny;

SAMODZIELNOŚĆ klienta – doradca nie podejmuje decyzji za klienta; klient sam dokonuje wyboru dalszej drogi postępowania.

 

Zakres spraw poradnictwa obywatelskiego, m.in.: 

– mieszkaniowe

– finansowe (w tym zadłużeniowe)

– pomoc społeczna

– świadczenia z ubezpieczenia społecznego

– rodzinne

– spadkowe

– własność

– konsumenckie

– niepełnosprawność

– zatrudnienie i bezrobocie

– imigracja/ repatriacja

– obywatel a instytucja

– stosunki międzyludzkie

 

Nazwa Biuro Porad Obywatelskich i logo BPO podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej
Nr świadectw ochronnych Z- 260660 i Z-260661

Działalność Biura Porad Obywatelskich wspiera Wolters Kluwer

Close Menu