Deklaracja Dostępności

Wstęp

Fundacja Kamelot zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fundacjakamelot.plData publikacji strony internetowej: 30.12.2019 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.01.2023 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu;
  • niepełna dostępność plików załączników – skanów w formacie;
  • nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym;
  • brak informacji przetłumaczonych na polski język migowy.

W każdym z tych wypadków możliwy jest alternatywy sposób dostępu do treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2019r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.03.2023r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, można je zgłosić do Jakuba Kubackiego e-mailowo: fundacjakamelot@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 512 835 003.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W zgłoszeniu należy podać: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści w zakresie Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Gdybyśmy odmówili realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Kamelot, ul. Kilińskiego 13 lok. 1, 90-205 Łódź

1.      Do budynku prowadzi wejście z domofonem od ul. Kilińskiego. Lokal umieszczony jest na parterze.

2.    Recepcja znajduje się na wprost od wejścia.

3.    Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

4.     Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie za recepcją.

5.     Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

6.    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

8.    W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Skip to content