Fundacja Kamelot

Prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich blisko 20 lat według zasad i standardów opracowanych w 1998r. przez Związek Biur Porad Obywatelskich

 

Lokal na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Łódź został użyczony Fundacji Kamelot przez Urząd Miasta Łodzi

 

 

czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 11:30 

oraz we wtorki w godzinach 8:30 – 12:30

 

porady świadczone są:

telefonicznie – tel. 512 835 003 

e-mailowo – poradykamelot@gmail.com

 

Porady udzielane bezpośrednio w biurze możliwe są tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 512 835 003 lub poprzez poradykamelot@gmail.com

 

 

ul. Kilińskiego 13, Lokal 1
90-205 Łódź
8:00 - 15:30 od poniedziałku do piątku

Zasady obowiązujące w poradnictwie obywatelskim

BEZPŁATNOŚĆ

porady są całkowicie darmowe

BEZSTRONNOŚĆ

doradca udzielający porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia osoby ani działań, która przychodzi po wsparcie, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu

OTWARTOŚĆ

każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości

POUFNOŚĆ

zachowanie w tajemnicy faktu, że konkretna osoba korzysta z porady obywatelskiej oraz zachowaniu w tajemnicy wszystkich powierzonych informacji osobie udzielającej porady obywatelskiej (wyjątek stanowią sytuacje: obowiązek powiadomienia o przestępstwie, wezwanie ze strony organów ścigania karnego i karnoskarbowego)

NIEZALEŻNOŚĆ

Biura Porad Obywatelskich i inne placówki, które przyjęły standard niezależności w poradnictwie obywatelskim, udzielając porad, kierują się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego (osoby, instytucji)

AKTUALNOŚĆ I RZETELNOŚĆ

informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli; w Biurach Porad Obywatelskich każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny

SAMODZIELNOŚĆ

doradca nie podejmuje decyzji za klienta; klient sam dokonuje wyboru dalszej drogi postępowania

Zakres spraw poradnictwa obywatelskiego

 Nazwa Biuro Porad Obywatelskich i logo BPO podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej

Nr świadectw ochronnych Z- 260660 i Z-260661

DANE I DOKUMENTY FUNDACJI

Redaktor bip

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy

administrator bezpieczeństwa
informacji fundacji kamelot

Skip to content