Poradnictwo obywatelskie 

dla osób niepełnosprawnych

 

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Samodzielność to konieczność” w ramach konkursu “Szansa-Rozwój-Niezależność” współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000224/05/D.

Formą wsparcia w ramach projektu jest poradnictwo obywatelskie skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie projektu.

Termin realizacji działań w projekcie 01.01.2019-31.03.2022.

 

Wyciąg z Regulaminu rekrutacji projektu pt. Samodzielność to konieczność:

1.   Porady obywatelskie są bezpłatne.

2.   Działania projektu to poradnictwo obywatelskie świadczone:
1) w biurze projektu w Łodzi, ul. Kilińskiego 13 lok. 1
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-11.30
wtorek w godz. 8.30-12.30
2) środkami komunikacji:
– telefonicznie pod numerem: 512 835 003
– e-mailowo pod adresem: poradykamelot@gmail.com
poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

3.   Świadczone poradnictwo obywatelskie w Fundacji Kamelot objęte jest standardami Biur Porad Obywatelskich, do których należą m.in.: bezpłatność, poufność, bezstronność, dostępność usług, aktualność i rzetelność informacji, jednolity schemat doradzania i dokumentacji, zapewnienie jakości i kontroli porad, procedura skargowa.

4.   Poradnictwo obywatelskie w ramach projektu obejmuje porady z zakresu spraw m.in.:
rodzinnych, mieszkaniowych, własności, spadkowych, finansowych (w tym zadłużeń), konsumenckich, pomocy społecznej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, stosunków międzyludzkich.

 

Zasady rekrutacji do projektu:
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.01.2019r. i będzie miała charakter otwarty i ciągły do momentu zakończenia projektu, tj. do 31.03.2022 r.

 

Osobą korzystającą z porad obywatelskich może być osoba spełniająca następujące warunki:
1. ukończyła 18 rok życia
2. jest osobą niepełnosprawną
3. mieszka na terenie województwa łódzkiego.

 

Regulamin projektu

Close Menu