Poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Samodzielność to konieczność 2” w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000308/05/D z dn. 14.04.2022. Formą wsparcia w ramach projektu jest poradnictwo obywatelskie skierowane do osób niepełnosprawnych. Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie projektu. Termin realizacji działań w projekcie 01.04.2022-31.03.2025.

Wyciąg z Regulaminu rekrutacji projektu pt. "Samodzielność to konieczność 2":

1. Porady obywatelskie są bezpłatne.

 

2. Działania projektu to poradnictwo obywatelskie świadczone:

1) W biurze projektu w Łodzi, ul. Kilińskiego 13 lok. 1

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-11.30

wtorek w godz. 8.30-12.30

2) Środkami komunikacji:

– telefonicznie: 512 835 003

– mailowo: poradykamelot@gmail.com

poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

 

3. Świadczone poradnictwo obywatelskie w Fundacji Kamelot objęte jest standardami Biur Porad Obywatelskich, do których należą m.in.: bezpłatność, poufność, bezstronność, dostępność usług, aktualność i rzetelność informacji, jednolity schemat doradzania i dokumentacji, zapewnienie jakości i kontroli porad, procedura skargowa.

 

4. Poradnictwo obywatelskie w ramach projektu obejmuje porady z zakresu spraw m.in.: rodzinnych, mieszkaniowych, własności, spadkowych, finansowych (w tym zadłużeń), konsumenckich, pomocy społecznej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, stosunków międzyludzkich.

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.04.2022r. i będzie miała charakter otwarty i ciągły do momentu zakończenia projektu, tj. do 31.03.2025 r.

Osobą korzystającą z porad obywatelskich może być osoba spełniająca następujące warunki:

1. ukończyła 18 rok życia

2. jest osobą niepełnosprawną

3. mieszka na terenie województwa łódzkiego.

Regulamin projektu

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Skip to content