Poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Samodzielność to konieczność 2” w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000308/05/D z dn. 14.04.2022. Formą wsparcia w ramach projektu jest poradnictwo obywatelskie skierowane do osób niepełnosprawnych. Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie projektu. Termin realizacji działań w projekcie 01.04.2022-31.03.2025.

Wyciąg z Regulaminu rekrutacji projektu pt. "Samodzielność to konieczność 2":

1. Porady obywatelskie są bezpłatne.

2. Działania projektu to poradnictwo obywatelskie świadczone:

1) W biurze projektu w Łodzi, ul. Kilińskiego
13 lok. 1

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.
7.30-11.30

wtorek w godz. 8.30-12.30

2) Środkami komunikacji:

– telefonicznie: 512 835 003

– mailowo: poradykamelot@gmail.com

poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

3) Świadczone poradnictwo obywatelskie w Fundacji Kamelot objęte jest standardami Biur Porad Obywatelskich, do których

należą m.in.:

bezpłatność, poufność, bezstronność, dostępność usług, aktualność i

rzetelność informacji, jednolity schemat doradzania i dokumentacji,

zapewnienie jakości i kontroli porad, procedura skargowa.

4) Poradnictwo obywatelskie w ramach projektu
obejmuje porady z

zakresu spraw m.in.:

rodzinnych, mieszkaniowych, własności, spadkowych, finansowych (w

tym zadłużeń), konsumenckich, pomocy społecznej, świadczeń z

ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, obywatela a instytucji,

pozbawienia wolności, stosunków międzyludzkich.

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.04.2022r. i będzie miała

charakter otwarty i ciągły do momentu zakończenia projektu, tj. do

31.03.2025 r.

Osobą korzystającą z porad obywatelskich może być osoba spełniająca

następujące warunki:

1. ukończyła 18 rok życia

2. jest osobą niepełnosprawną

3. mieszka na terenie województwa łódzkiego.

 

Regulamin projektu

Close Menu
Skip to content