Fundacja Kamelot

Prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich od ponad 16 lat według zasad i standardów opracowanych w 1998r. przez Związek Biur Porad Obywatelskich

Lokal na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Łódź został użyczony Fundacji Kamelot przez Urząd Miasta Łodzi

Działalność Biura Porad Obywatelskich Łódź jest dofinansowana ze środków Związku Biur Porad Obywatelskich

 

Biuro Porad Obywatelskich Łódź

ul. Kilińskiego 13 lok. 1, 

90-205 Łódź

 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

 

porady świadczone są:

telefonicznie – tel. 512 835 003 

e-mailowo – poradykamelot@gmail.com

 

Porady udzielane bezpośrednio w biurze możliwe są tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 512 835 003 lub poprzez poradykamelot@gmail.com

 

 

Zasady obowiązujące
w poradnictwie obywatelskim

BEZPŁATNOŚĆ

porady są całkowicie darmowe

BEZSTRONNOŚĆ

doradca udzielający porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia osoby ani działań, która przychodzi po wsparcie, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu

OTWARTOŚĆ

każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości

POUFNOŚĆ

zachowanie w tajemnicy faktu, że konkretna osoba korzysta z porady obywatelskiej oraz zachowaniu w tajemnicy wszystkich powierzonych informacji osobie udzielającej porady obywatelskiej (wyjątek stanowią sytuacje: obowiązek powiadomienia o przestępstwie, wezwanie ze strony organów ścigania karnego i karnoskarbowego)

NIEZALEŻNOŚĆ

Biura Porad Obywatelskich i inne placówki, które przyjęły standard niezależności w poradnictwie obywatelskim, udzielając porad, kierują się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego (osoby, instytucji)

AKTUALNOŚĆ I RZETELNOŚĆ

informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli; w Biurach Porad Obywatelskich każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny

SAMODZIELNOŚĆ

doradca nie podejmuje decyzji za klienta; klient sam dokonuje wyboru dalszej drogi postępowania

Zakres spraw poradnictwa obywatelskiego

– mieszkaniowe

– finansowe (w tym zadłużeniowe)

– pomoc społeczna

– świadczenia z ubezpieczenia społecznego

– rodzinne

– spadkowe

– własność

– konsumenckie

– niepełnosprawność

– zatrudnienie i bezrobocie

– imigracja/ repatriacja

– obywatel a instytucja

– stosunki międzyludzkie

 

Nazwa Biuro Porad Obywatelskich i logo BPO podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej
Nr świadectw ochronnych Z- 260660 i Z-260661

Close Menu
Skip to content