Warsztaty
prawno - ekonomiczne

dla kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Prawo i ekonomia specjalna” w ramach konkursu “Kierunek AKTYWNOŚĆ” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000237/05/D z dnia 31.03.2020r.

Elementy programu warsztatów

Elementy programu warsztatów:

Czynniki uzasadniające konieczność edukacji ekonomicznej prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzenie budżetu domowego przez osoby z ni

Zasady, formy i skutki prawne pożyczania

Skutki prawne zadłużenia

Prawa i obowiązki obywatelskie

Pozycja i ochrona prawna kadry merytorycznej i opiekunów

Podstawowa znajomość prawa z zakresu prawa pracy, rodzinnego, karnego, cywilnego (w tym prawo konsumenckie, spadkowe, egzekucyjne) itp.

Instytucje prawne i pomocowe

Szczegółowe zagadnienia prawne mogą być dostosowane do potrzeb grupy, co należy zgłosić przynajmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Warsztat prowadzony metodami pracy w podgrupach, studium przypadku, gier symulacyjnych, gier integracyjnych itp.

Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej i w biurze projektu – siedzibie Fundacji Kamelot, ul. Kilińskiego 13/1 w Łodzi. 

Termin realizacji działań w projekcie 01.01.2020 – 31.03.2021.

 

Regulamin projektu