Warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Prawo i finanse są dla każdego” w ramach konkursu “Szansa-Rozwój-Niezależność” współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000226/05/D.

 

Formą wsparcia w ramach projektu są warsztaty, podczas których korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej pracy z klientami Biura Porad Obywatelskich, w tym również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przedstawione zostaną realne zagrożenia i skutki faktyczne i prawne wynikające z niskiej świadomości i niedostatecznej wiedzy ekonomicznej i prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wskazane zostaną narzędzia, które zabezpieczą osoby niepełnosprawne przed błędami, które mogą doprowadzić do poważnych negatywnych skutków finansowo-prawnych.

 

Warsztat prowadzony metodami pracy w podgrupach, studium przypadku, gier symulacyjnych, gier integracyjnych itp.

 

Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie projektu dostępnym w biurze projektu – siedzibie Fundacji Kamelot, ul. Kilińskiego 13/1 w Łodzi.

 

Termin realizacji działań w projekcie 01.01.2019-31.03.2020.

Close Menu